2D naar 3D omzetten

2d naar 3d

2D naar 3D omzetten PLUS:

Heeft u een logo of grafisch ontwerp en wilt u deze van 2D naar 3D omzetten en de mogelijkheid hebben om deze nog zelf aan tepassen, dan kunt u gebruik maken van deze dienst.

De volgende bestandsformaten kunnen worden aangeleverd:

JPG (Joint Photographic Group)
BMP (Bitmap image file)
PNG (Portable Network Graphics)
GIF (Graphics Interchange Format)
SVG (Scalable Vector Graphics)
PSD (PhotoShop Document)

U ontvangt het volgende bestand:

STL (Surface Tessellation Language)
Dit is een universeel bestand voor 3D Modelling en kan vrijwel in elk 3D tekenprogramma geladen worden.

Optioneel

Bronbestand SKP (Sketchup Project)
U hebt de mogelijkheid om het model nog zelf aan te passen in Google Sketchup (freeware) en te exporteren naar STL hiervoor worden kosten in rekening gebracht, dit gaat geheel in overleg.

Inkleuren
Het is mogelijk om uw model in te kleuren, bij simpele modellen wordt dit op verzoek gedaan, bij complexe modellen worden daar kosten voor in rekening gebracht, dit gaat geheel in overleg.

3D Render
Het is mogelijk uw model te renderen op een maximale resolutie van 2816×2112, hiervoor worden kosten in rekening gebracht, dit gaat geheel in overleg.

Wat is het precies?
Renderen is het genereren van een digitale afbeelding uit een driedimensionaal model met behulp van de computer. Het model is een beschrijving van objecten en de eigenschappen daarvan in een strikt gedefinieerde taal of datastructuur. Het bevat informatie over de geometrie, de belichting, de schaduw en de eigenschappen van de objecten.

Hoe gaan wij te werk

1) Wij ontvangen het ontwerp van u, bij voorkeur via de mail, u geeft hier ook aan wat uw wensen zijn (zoals hoek, inkleuren, render etc.), eventueel met een schets aangegeven.
2) Wij analyseren het model en kijken of het mogelijk om uw wensen in 3D om te zetten.
3) U ontvangt (in overleg) een concept/opzet van het 3D model om te beoordelen, en een schatting van de prijs.
4) Daarna volgt een “fijn afstemming” voor eventuele details e.d.
5) Uw model wordt na uw goedkeuring afgerond en de bestanden worden opgestuurd.

Heeft u toch liever telefonisch contact neem contact op.

Ps. met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, deze zullen niet vrijgegeven of verspreid worden!


Voorbeelden:

Logo van “HSV The Eagles Deventer”:

hsv the eagles deventer - logohsveagles_3d

 

Logo van: “Apeldoorn”

apeldoorn logo 2d apeldoorn logo 3d

 

 

Logo Toyota MR2:

mk1eagleToyota MR2 keychain-emblem (domoticx.nl) render

Top